Všeobecné podmínky

Obecné

 • Objednání a rezervace focení je možná emailem, kontaktním formulářem nebo zprávou na sociálních sítích
 • Platba je možná pouze převodem na účet. Platba v hotovosti není možná.
 • Fotograf si vyhrazuje právo v ojedinělých případech focení odmítnout.
 • Objednání je závazné v momentě odsouhlasení termínu klientem i fotografem.

Cena

 • Cena konkrétních focení je dohodnuta předem mezi klientem a fotografem.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny služeb, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat, do doby, než je řádně zaplacena.

Průběh focení

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem oznámit a fotograf klientovi nabídne nejbližší možný volný termín.
 • Pokud fotograf ze závažných důvodů musí focení zrušit, oznámí tuto skutečnost klientovi co nejdříve a nabídne náhradní termín.
 • Fotografování probíhá na předem domluveném místě.
 • V případě špatného počasí se focení může přesunout na jiný termín.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

Dodání fotografií

 • Doba dodání fotografií může být až 14 dní po termínu focení.
 • V případně nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit.
 • Hotové fotografie se zasílají přes službu Google disk, po domluvě i fyzicky na SD kartě apod.
 • Klient obdrží fotografie vždy v nejvyšším možném rozlišení ve formátu JPEG.
 • Po dokončení zakázky již fotografie fotograf nemusí dále uchovávat.

Reklamace

 • Reklamace je možná pouze na technicky nezdařilé fotografie.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa také není důvodem k reklamaci zakázky.

Závěrečná ustanovení

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoliv komerční účel, propagaci či prodej třetí straně, bez souhlasu autora.
 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách.

Klient objednáním služeb souhlasí s těmito podmínkami a je s nimi srozuměn.

Platnost od 1.1.2023

error: Obsah je zabezpečen.